Novinky
6. 2. 2017

Nový zákon o hazardních hrách

Proč a co se mění?

Od 1. Ledna 2017 platí v České republice nový zákon o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. a naší povinností je tímto zákonem se řídit.

Jsou všechny změny, které zavádí nový Zákon o hazardních hrách platné od roku 2017?

Nejsou. Teď jsme v tak zvaném “přechodném období“, které pro nás bude trvat minimálně celý rok 2017. Znamená to tedy, že aktuálně naše zákazníky žádné změny vyplývající z ZHH nečekají. I nadále je povinná registrace pouze pro provozovny se statusem kasina. Nevylučujeme, že ještě může dojít k některým úpravám toho, co dále uvádíme, protože přesný výklad některých částí se ve spolupráci s ministerstvem financí stále upřesňuje.

K čemu Vám tedy registrační data slouží?

My osobně nepotřebujeme žádné Vaše osobní údaje, ale tuto povinnost nám ukládají hned dva zákony. Zákon o hazardních hrát a zákon AML. Bez Vašich údajů Vám bohužel nemůžeme umožnit vstup do našich provozoven a možnost hrát. Tuto povinnost mají všichni provozovatelé, tudíž se jí nevyhnete. Data jsme povinni sbírat a uchovávat po dobu 10 let. Pro Vaši bezpečnost jsou všechna data šifrována a maximálním způsobem zabezpečena.

A co data z věrnostního systému CARD – IN? Uvidí je úředníci z MF, FÚ, …?

Nikdy! Data z věrnostního systému novému zákonu nepodléhají. Jedná se o náš interní systém a jeho obsah je použit pouze pro marketingové účely naší společnosti. Žádný úřad nebo kontrolní orgán tedy nemá právo ani možnost se k těmto datům dostat.

Kdy tedy začnou platit nové zákonné úpravy?

Prakticky všechny úpravy pro Vás budou platné nejdříve začátkem roku 2018. Některé úpravy budou vzhledem k jejich komplikovanosti platné ještě později, například registr vyloučených osob a podobně. Budeme se snažit, aby Vás nutné změny zatížily co možná nejméně.  Vždy Vás o nich včas a srozumitelně budeme informovat.

Co všechno se novým zákonem mění?

Nově budou přibývat tyto povinnosti nebo omezení:

 • Registrace u vstupu do provozovny (novinka je to pouze pro herny, kasína již tuto povinnost mají dlouhodobě).
 • Kontrola údajů s registrem obyvatel (ROB) – Ověření, že se data z dokladu shodují s registrem obyvatel.
 • Sebeomezující opatření – možnost nastavení omezujících limitů na počet vstupů a čistou prohru. Nastavení je nepovinné. Pokud limity chtít nebude, nenastavíte si je.
 • Registr vyloučených osob – ten připravuje ministerstvo financí, podrobnosti kdo a jak může nebo nemůže do něj být zapsán, najdete níže.
 • Povinnost provozování tzv. živé hry v kasínu (např. Black Jack, Poker, Ruleta).Které údaje musíte při registraci předložit?
 • Dle ZHH je osoba žádající o registraci (vstup) povinna poskytnout provozovateli své identifikační a kontaktní údaje. Myšleno je tímto tedy doklad totožnosti s fotografií – jméno, příjmení, datum narození, místo narození rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo dokladu, místo vydání a platnost.
 •  

 

Budou se nějak tyto zadané údaje ověřovat?

Ano budou, a to u všech zákazníků, kteří chtějí hrát. Podle zákona budeme mít povinnost tyto nutné osobní údaje ověřit v registru evidence občanů a cizinců (registr obyvatel - ROB). Tato kontrola proběhne automaticky, a aby bylo ověření úspěšné, je potřeba všechny nutné osobní údaje uvést správně. Pokud je zadáte chybně, nemůžeme vám dovolit hrát.  

A co když si požadované údaje vymyslím?

Kontrola v registru obyvatel je povinná a ověřuje právě jejich správnost. Pokud kontrolou tyto údaje neprojdou, nemůžeme vám dovolit dál hrát.

Jak tyto moje citlivé osobní údaje ochráníte?

I na to existuje zákon, kterým se musíme řídit, a jmenuje se Zákon o ochraně osobních údajů. To stejné platí pro zákazníky využívající náš věrnostní systém. K dodržování tohoto zákona se zavazujeme také ve všeobecných podmínkách při registraci do věrnostního systému MERKUR CASINO CARD – IN. Stejně tak, jako Vy souhlasíte s využitím dat zásadně jen pro účely naší společnosti, a to konkrétně k využití informací pro spravedlivé vyhodnocení přidělování bodů v rámci věrnostního systému.

Mluví se o nějakém dočasném kontu. Co to znamená?

Ano, je možné zřídit tzv. dočasné konto zákazníka. Dočasné konto je zřizováno ve chvíli, kdy se nepodaří prověřit správnost Vámi předložených osobních údaj (přes ROB). Ovšem vždy až po ověření totožnosti a věku zákazníka. Konto může být zřízeno maximálně na 90 dní a suma celkového vkladu nesmí přesáhnout 3000,-Kč.

 

Může mi finanční úřad zdanit výhry?

Ne. Všechny výhry ze sázek jsou ze zákona od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny.

Na co se u živé hry můžeme těšit?

Nový zákon nám ukládá povinnost aktivně provozovat živou hru v kasínech. A to tak, že na každou desítku výherních automatů přísluší jeden stůl živé hry. V našich provozovnách se tedy můžete těšit na minimálně tři nové stoly živé hry s klasickou nabídku. V případě větších provozoven až na deset stolů živé hry.

Kdy živou hru zavedete na svých pobočkách?

Zavedení chystáme postupně již v průběhu roku 2017.

 

SEBEOMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

Co to vlastně je sebeomezující opatření?

Tato opatření zavádí nový zákon a jsou to opatření, která podporují zodpovědné hraní. Zkrátka každý zákazník si musí určit, jestli nějaký limit chce, nebo dá přednost hodnotě “Neomezeně“ a bude tedy dál hrát bez jakýchkoli limitů.

Sebeomezující opatření pro technické hry (automaty), se nastavují pro:

 • maximální denní a zároveň i měsíční výše sázek
 • maximální čisté prohry za 1 den i za 1 měsíc

U živé hry se nastavují sebeomezující opatření pro:

 • maximální čisté prohry za 1 den i za 1 měsíc
 • počet návštěv za 1 měsíc

Co je to denní /měsíční maximální výše sázek?

To je součet všech vložených prostředků, za které můžete v daném období hrát.

Co je denní /měsíční maximální výše čisté prohry?

Je to suma, kterou v daném období můžete prohrát a zjistíme ji tak, že od výher odečteme sázky.

Bude možné sebeomezení změnit?

Ano, to možné bude, ale tato změna se projeví až po 7 dnech od zadání změny a navíc, jestliže si znemožníte přístup ke kontu, bude možné udělat změnu až ve chvíli, kdy vaše omezení vyprší. Pozor ale, když si tato opatření zpřísníte, tak tato změna se projeví okamžitě!

Je nutné, abych si sebeomezující opatření nastavoval?

Samozřejmě, že ne, ale zákon nám ukládá povinnost tuto možnost nabízet. V případě, že na žádné limity nechcete, nenastavíte si je.

 

REJSTŘÍK VYLOUČENÝCH OSOB

Doneslo se mi, že mi úřady zakážou hrát, je to pravda?

Ministerstvo financí připravuje Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, ten vznikne s největší pravděpodobností nejdříve v roce 2018, možná déle. Osoby, které budou v tomto rejstříku zapsané, nebudou moci dále hrát. Každopádně o tom, jestli v rejstříku jste nebo nejste byste se měli dozvědět předem, na základě správního řízení (jestliže se zdržujete na adrese vašeho trvalého pobytu nebo na adrese korespondenční).

Jak se stane, že se ocitnu v rejstříku vyloučených osob?

Tento zápis bude proveden výhradně ministerstvem financí, v případě:

 • pokud o to někdo sám zažádá z vlastní iniciativy
 • automaticky z moci úřední pro osoby, které:
  • pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi
  • vůči které je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona
  • které bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení
  • které bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku

Můžu hrát, když jsem v insolvenci nebo v exekuci?

Můžete. Insolvence ani exekuce totiž není pravomocný soudem zjištěný úpadek.

Můžu hrát, když jsem na neschopence nebo na podpoře na pracáku?

Ano, můžete. Do rejstříku budou zapsány osoby, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, a to není ani nemocenská ani podpora v nezaměstnanosti.

Můžou mi vzít dávky pomoci v hmotné nouzi, když budu hrát?

Ne, nevezmou. Jen Vám nemůžeme dovolit hrát, pokud budete v rejstříku vyloučených osob, tedy o žádné dávky nepřijdete a jiné dopady to mít nebude.

Zákon č. 253/2008 Sb. opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – AML zákon

Jaké změny mě na Vašich pobočkách čekají?

Záleží, zda navštěvujete provozovnu, která má status herny či kasina.

Co mě tedy čeká v herně?

U vstupu do provozovny v podstatě nepoznáte rozdíl. Naše povinnosti nastávají až při výplatě výhry, případně rozměnění Vaší hotovosti, která překračuje 1000 EUR (tedy cca 27 000,-Kč). V tomto případě jsme povinni Vás identifikovat a do identifikačního formuláře (pro tyto potřeby používáme elektronický registrační program) vypsat zákonem povinná data = opíšeme si doklad totožnosti.

Mimo registrace mě v herně čekají ještě nějaké úkony?

Ano, u obsluhy se setkáte s otázkou, zda jste finanční prostředky ke hře získal legální cestou a zda jste či nejste politicky exponovanou osobou.

Jaké úkony mě čekají v kasinu?
V kasinu je již dlouhodobě povinná registrace, tudíž identifikace probíhá hned u vstupu, společně s povinnosti vyplnit Prohlášení klienta. Další úkon Vás již v kasinu nečeká.

Komu jsou má data k dispozici? Budete je někomu předávat?

Data slouží pouze pro naši zákonnou kontrolu. Nikomu je předávat nebudeme s výjimkou zákonného zmocnění například Policie ČR, orgánů činných v trestním řízení apod. Ovšem pouze v případě konkrétního požadavku.

Musím prohlášení vyplňovat pokaždé?

Nikoliv, prohlášení a jeho potvrzení bude probíhat elektronicky a v rámci naší společnosti stačí, když ho vyplníte jednou.

Pokud odmítnu identifikaci?

Bohužel Vám výhru nemůžeme vyplatit.

Pokud prohlášení odmítnu vyplnit?

Stejně jako při odmítnutí identifikace Vám výhra nemůže být vyplacena.